usuario

contrasinal

 

| Esquecín o meu contrasinal

| Alta de novo usuario

 

documentación biblioteca

1 | 2 | 3
 

Instumentos de avaliación. O 'antes' e o 'despois'

Publicación da revista 'Ciudad Sostenible'

 
 

Plan de acción nacional de enerxías renovables en España (PANER) 2011-2020

O Plan de Acción Nacional de Enerxías Renovables (PANER), que aquí se presenta, responde aos requirimentos e metodoloxía da Directiva de enerxías renovables e axústase ao modelo de plans de acción nacionais de enerxías renovables adoptado pola Comisión Europea.

Máis información www.idae.es

 
 

Energy Management action network (EMAK)

Un estudo para a investigación, a creación e o apoio dunha rede de acción internacional e nacional de xestión da enerxía na industria.

Máis información www.iea.org

 
 

Documento de visión da Eficiencia Enerxética en España

XUÑO DE 2009
PLATAFORMA TECNOLÓXICA ESPAÑOLA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA (PTE-EE)
A Plataforma Tecnolóxica Española da EE (PTEEE) ten como finalidade a transformación do mercado de EE, innovando en tecnoloxías de productos e servicios que contribúan a un consumo más intelixente e sostible das distintas enerxías. O Ministerio de Ciencia e Innovación xunto coas principais empresas enerxéticas e centros de investigación conforman esta plataforma coa idea de promover a necesaria colaboración en materia de enerxía.

Máis información www.pte-ee.org

 
 

Monografías Enerxe Volume III: "PEMFC – Pilas de combustible de membrana de intercambio protónico"

Este traballo describe a tecnoloxía PEMFC, que hoxe en día é a máis versátil en canto a variedade de potencias e aplicacións. Agárdase que teñan un grande impacto na automoción, nas aplicacións portátiles e en sistemas de baixa potencia. Nestes campos non teñen prácticamente alternativa, se consideramos as pilas de metanol directo como unha categoría de PEM. A pesar das súas vantaxes, o seu proceso de introducción no mercado estase a ver ralentizado, debido fundamentalmente o seu elevado coste e ós problemas de durabilidade. O problema de coste verase solventado cando se estableza a producción a escala industrial. Os avances tecnolóxicos encamiñados a resolver os problemas de durabilidade e os obxectivos en horas de vida en servizo, aparecen descritos neste documento.

Máis información www.enerxe.org

 
 

Monografías Enerxe - Volume II Pilas de Combustible

Plataforma Tecnolóxiga Galega de Enerxia (ENERXE)

Máis información enerxe.org

 
 

Energy Utilization

Publicación de 'Electric Power Research Institute'

 
 

Making energy efficiency happen in Europe: the role of National Energy Efficiency Action Plans

Publicación da Dirección de Enerxía e Transporte da Comisión Europea

 
1 | 2 | 3
ENERGYLAB, CENTRO TECNOLÓXICO DE EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE ENERxÉTICA
Edificio CITEXVI, Local 1 R/ Fonte das Abelleiras, s/n
Campus Universitario de Vigo 36310 Vigo
Tel. 986 120 450