usuario

contrasinal

 

| Esquecín o meu contrasinal

| Alta de novo usuario

 

sala de prensa

 

Lei de Economía Sostible

16/03/2011


O día 5 de Marzo publicouse no BOE a lei 2/2011, de Economía Sostible. A devandita lei ten por obxecto introducir no ordenamento xurídico as reformas estruturais necesarias para crear condicións que favorezan un desenvolvemento económico sostible baseándose para iso nos seguintes principios: mellora da competitividade, estabilidade das finanzas públicas, racionalización das Administracións Públicas, fomento da capacidade innovadora das empresas; aforro e eficiencia enerxética, promoción das enerxías limpa, redución das emisións e eficaz tratamento de residuos; racionalización da construción residencial; extensión e mellora da calidade da educación e impulso da formación continua e fortalecemento da garantía do Estado Social

Para o desenvolvemento das distintas medidas, a lei estrutúrase en tres grandes eixes: mellora do ámbito económico, mellora da competitividade do tecido económico español e sostibilidade ambiental. "


Fonte:

Energylab

Enviar esta noticia a un amigo

« Volver ao listado

 
ENERGYLAB, CENTRO TECNOLÓXICO DE EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE ENERxÉTICA
Edificio CITEXVI, Local 1 R/ Fonte das Abelleiras, s/n
Campus Universitario de Vigo 36310 Vigo
Tel. 986 120 450