usuario

contrasinal

 

| Esquecín o meu contrasinal

| Alta de novo usuario

 

sala de prensa

 

Bomba de calor xeotérmica como solución eficiente para a climatización de grandes instalacións

24/10/2011


Ponencia de Mario Iglesias, Juan I. Rodríguez, Gerardo Rodríguez, Diana Branco, Iago Bangueses del Centro Tecnológico de la Eficiencia e Sostibilidade Energética ENERGYLAB durante o Salón Greencities de Málaga.

A climatización de grandes superficies implica non só un desenvolvemento arquitectónico axeitado, senón ademais un desenvolvemento de instalacións que permita conseguir o confort de todos os usuarios. Tradicionalmente, o uso de sistemas mixtos entre caldeiras de gasóleo C e bomba de calor aire/auga, eran a única alternativa á climatización das instalacións, pero iso, repercutía no consumo enerxético.
Entre as diferentes alternativas existentes para climatización e produción de ACS, o aproveitamento xeotérmico de moi baixa temperatura a través das bombas de calor xeotérmicas, caracterízase por ser unha tecnoloxía desenvolvida, fiable e amplamente dispoñible, que destaca pola utilización dun recurso renovable e por alcanzar uns niveis de eficiencia notablemente superiores aos doutros equipos de climatización, conseguindo unha importante redución de emisións contaminantes grazas ao aproveitamento da constancia de temperaturas presente no subsolo.
A climatización consiste en crear as condicións de temperatura-humedad que permita obter un confort dentro dos espazos habitados co fin de mellorar a calidade de vida dos usuarios deste. Dentro das instalacións de climatización, as grandes instalacións supoñen un reto diferente ás pequenas, debido á necesidade de crear distintas condicións en función da súa situación e uso das instalacións, polo que por regra xeral se encontra coa necesidade de xerar condicións de calefacción e refrixeración á vez, co fin de dar servizo a diferentes áreas e cubrir todas as necesidades.
Por iso, o desenvolvemento de novas tecnoloxías que permitan cubrir as necesidades de grandes instalacións sen que iso repercuta, como actualmente, no custo de operación, é unha necesidade por parte das enxeñarías e estudos de arquitecturas. A bomba de calor xeotérmica é unha solución a esta necesidade, achegando á instalación unha maior eficiencia enerxética e en xeral, e polas súas características hidroxeolóxicas, a Comunidade Autónoma de Galicia caracterízase por presentar unha composición xeolóxica con predominanciade chans ígneos e metamórficos, asociados a valores de condutividades térmicas importantes; presentando, polo tanto, unha tipoloxía de chans moi axeitada para a realización de aproveitamentos xeotérmicos de moi baixa temperatura (t<30ºC).
Froito do potencial existente para aproveitamentos xeotérmicos de moi baixa temperatura na Comunidade Autónoma de Galicia e do interese e a necesidade de analizar o comportamento da tecnoloxía no seu territorio, asínase un convenio, en novembro de 2009, entre a Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia e o Centro Tecnolóxico EnergyLab para levar a cabo un proxecto demostrativo de bomba de calor xeotérmica, financiado cun millón de euros, e que inclúe a instalación e monitorización de sistemas de bomba de calor xeotérmica en cinco edificios públicos representativos situados na comunidade galega, onde encontrase a biblioteca Central da Universidade de Vigo, como representante do sector de grandes instalacións.

O principal obxectivo do acordo anteriormente mencionado é que estas instalacións poidan servir como demostrativa dos aforros enerxéticos, económicos e de emisións contaminantes que pode ofrecer esta tecnoloxía, así para lograr establecer os ratios e indicadores tanto desinstalación como de operación na rexión de Galicia que poidan permitir un maior coñecemento desta tecnoloxía en todos os niveis da sociedade e permitir, á súa vez, a obtención duns criterios claros que garantan uns estándares mínimos de calidade e prestacións neste tipo de instalacións.

http://www.caloryfrio.com/201110247496/calefaccion-y-agua-caliente/geotermia/bomba-calor-geotermica-solucion-eficiente-climatizacion.html

Fonte:

CALORYFRIO.COM

Enviar esta noticia a un amigo

« Volver ao listado

 
ENERGYLAB, CENTRO TECNOLÓXICO DE EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE ENERxÉTICA
Edificio CITEXVI, Local 1 R/ Fonte das Abelleiras, s/n
Campus Universitario de Vigo 36310 Vigo
Tel. 986 120 450